Tag: Streetball 2019

劃破球場界限,Streetball 2019秋冬鞋款登場!

讓籃球文化不再局限籃球場上,將豐富熱血的街頭籃球文化感染球場內、外,打破固有的球場界線,共同實現「The world is our court」的態度。