Tag: KOBE 9 ELITE

Kobe 9 Elite BHM 客製低筒版本 [Alvan Cheng]

Kobe 9 合共有3個版本,分別為EM, Elite 及Elite Low 3款, 當中Elite Low 令小弟為之著迷...

[Nike HK公佈] Nike 全球發佈最新KOBE 9 ELITE

Nike 全球發佈最新KOBE 9 ELITE 運用Nike Flyknit重新定義籃球鞋...