Tag: CP3.XI

CP3.XI Performance Review [Kicks Review Center]

NBA聯盟裡僅次於LeBron James,擁有13代簽名鞋的Carmelo Anthony在今季正式畫下句點,不再推出新作品。消息一出不少鞋迷朋友都擔心已經一年半未推出新鞋的Chris Paul是否也面臨同樣命運?幸好,在球季尾聲時Jordan Brand終於推出了CP3.XI…